Taal en Rekenen

Ter voorbereiding op of voor het wegwerken van achterstanden voor Taal- en Rekentoetsen organiseren wij bijlessen in kleine groepjes. Vakinhoudelijk wordt er extra aandacht besteed aan de onderwerpen die de leerling lastig vindt. Tijdens de reken- of taalbijles wordt de stof nog eens rustig doorgenomen, net zolang totdat de leerling het begrijpt en zelf kan toepassen.